Specials

No special products at this time.

Categories

Informacja

Manufacturers

Regulamin sklepu
1. Sklep macbook-service.com zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Właścicielem sklepu macbook-service.com jest firma Notserwis s.c. al.Komisji Edukacji Narodowej 48/5 02-797 Warszawa, Regon 140852944 NIP 8512204880 wpisana do rejestru działalności gospodarczej - weryfikacja danych w "Centralna Ewidencja Informacja o Działalności Gospodarczej".
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje od 1 dnia do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
4. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "Formularza rejestracyjnego" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, dodanie produktów do koszyka oraz zatwierdzenie zamówienia.
6. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep macbook-service.com  zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
7. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych - adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
8. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - natychmiast po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu zamówienia.
10. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski akceptujemy jedynie płatność PayPal – Karta kredytowa.
11. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
12. Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.
13. Szczegółowe koszty wysyłki zostały ujęte w zakładce koszty wysyłki
14. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas przygotowania towaru oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, termin otrzymania przesyłki = czas przygotowania towarów + czas dostawy
15. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.
16. Wszystkie produkty oferowane w sklepie macbook-service.com  są fabrycznie nowe,lub używane – refabrykowane wolne od wad fizycznych i prawnych.
17. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
18. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów w postaci rachunku. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT, zarówno dla osób fizycznych jak i firm.
19. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie 533-996-563 bądź e-mailowo pod adresem: sklep@macbook-service.com.
20. W przypadku chęci zmiany zamówienia należy anulować zamówienie i złożyć nowe.
21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
22. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
23. W przypadku zwrotu lub wymiany w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na kartę jeśli jest to możliwe, w szczególnych przypadkach mogą być zwracane na konto zagraniczne, jednakże w przypadku przelewu zwrotnego Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztem wykonania przelewu.
24. Zwrot odesłany bez paragonu powinien zawierać oświadczenie o jego zgubieniu, nie dotyczy zamówienie w których na prośbę Kupującego (np. prezent) paragon pozostawiono w siedzibie Sklepu w specjalnie przygotowanej dokumentacji.
25. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Przechowywane przez sklep dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień.
26. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez  macbook-service.com  pokrywa Sklep. Koszty wysyłki do macbook-service.com pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
27. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
28. Prawem właściwym jest prawo polskie.